2 millioner fra Sandnes Sparebank

Sikrer livreddende læring.

Sykehuset i våre hender (SIVH) får 2 millioner kroner fra Sandnes Sparebank. Den storslåtte gaven ble overrakt ved et arrangement ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i dag, og gis videre til kvinneklinikken ved sykehuset. Her vil pengene bli brukt til utstyr som vil gjøre tilbudet til mor og barn enda bedre.

-Vi har i år fokus på ferdighetstrening og simulering, en virksomhet som skal samles i et nytt senter ved SUS. Ved siden av mor og barn, vil årets innsamlede midler gå til viktige områder som traume (skader), hjerte og hjerne, kreftbehandling og kirurgi. Vi vet at desto mer systematisk leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper trener, desto bedre er de forberedt når pasientene kommer inn, sier styreleder Janne Johnsen i Sykehuset i våre hender. På bildet er hun stolt mottaker av sjekken som Hilde Willumsen overrekker på vegne av Sandnes Sparebank.

2 millioner og fullfinansiert!

-Sandnes Sparebanks gavefond gir 2 millioner kroner og sikrer med det fullfinansiering av mor/barn-delen ved simuleringssenteret. Det vil gi det nye sykehuset en enhet hvor medisinsk personell kan trene på ulike situasjoner knyttet til fødsel, sier administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank.

Sandnes Sparebank stolte av å bidra

-Sykehuset i våre hender har gjennom mange år samlet inn penger til medisinsk utstyr med mål om at rogalendinger skal ha et sykehus i toppklasse. Gjennom samarbeid med SUS og en imponerende dugnadsånd har de vist at det er mulig å skaffe viktig medisinsk utstyr. Når SIVH nå skal i gang med et nytt prosjekt, er vi i Sandnes Sparebank stolte av å kunne bidra til å starte innsamlingen til nytt simuleringssenter for det nye sykehuset på Ullandhaug. Senteret blir en ny og etterlengtet enhet som vil høyne kompetansen på et svært viktig og sårbart område, framholder Stangeland.

Et generøs gave

-Generøse gaver som dette setter oss i stand til å gi et enda bedre tilbud til pasientene våre. Målet vårt er hele tiden å tilby de beste tjenestene, og det bidrar slike gaver til. “Sykehuset i vår hender» har i over 30 år vært en viktig samarbeidspartner, og vi er takknemlig både overfor aksjonen og hele regionen som bidrar, sier Stener Kvinnsland, styreleder i Helse Stavanger.

5000 fødsler hvert år

Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus er Norges fjerde største fødeinstitusjon med opp mot 5000 fødsler årlig. Her gjøres alt innen fødsels- og barselomsorg, blant annet overfor for tidlig fødte helt ned til 23 uke. Klinikken har ord på seg for å være blant landets ledende, og deltar blant annet i viktig internasjonal forskning omkring nyfødtmedisin.

Best mulig forberedt 

Det er et tett og godt samarbeid mellom fødeavdeling og barneklinikk, hvor ferdighetstrening og simulering er en viktig del av det å være best mulig forberedt på aktuelle situasjoner, sier sjef for kvinne- og barneklinikken, Henning Garsjø.

Leger, jordmødre og sykepleiere trener regelmessig på realistiske, akutte situasjoner som kan oppstå. I forhold til barnet er hjerte- og lungefunksjon av kritisk viktighet, mens det i forhold til mor blant annet er viktig å forebygge og eventuelt behandle blødning.

Enda bedre tilbud til mor og barn

-Gaven fra Sandnes Sparebank vil sette oss i stand til å trene ytterligere på mulige situasjoner og forhåpentlig gi et enda bedre tilbud til mor og barn. Pengene vil bli brukt til innkjøp av nytt og viktig utstyr. Aktuelt utstyr vil blant annet være utstyr for å trene på intubering (sikre pustehjelp), vi ser nærmere på en gravidsimulator, utstyr som kan simulere hjerte- og lungefunksjon samt utstyr for å trene på å behandle dårlige barn. Målet er, som alltid, å være best mulig forberedt, og det får vi nå enda bedre forutsetninger for å være, sier Henning Garsjø.