Hvert sekund teller ved mistanke om slag

Hvert år rammes tusenvis av nordmenn av slag. Stavanger universitetssjukehus (SUS) har landets raskeste respons når alarmen går.

Dyktige fagfolk, regelmessig trening og avansert medisinsk utstyr gjør at stadig flere pasienter får livet tilbake etter et å ha blitt rammet.

Ellen Hamre, som du møter i denne filmen, har opplevd hvordan det er å bli rammet. Heldigvis fikk hun rask og kyndig hjelp og behandling. I dag er hun en ressursperson i det viktige informasjonsarbeidet omkring nettopp slag i vår region.

Ellen er en av dem som regelmessig deltar som ”pasient” når det dyktige slagteamet ved Stavanger universitetssjukehus simulerer og øver.

Simulering og øving ved SUS er ferskvare. Sykehuset i våre hender støtter sykehusets viktige arbeid for blant annet hjerneslagpasientene. Vi vil bidra med støtte til avansert medisinsk utstyr som brukes i treningen, og som sikrer rask og riktig behandling.