Vi bidrar til et forberedt traumeteam når alarmen går

Årlig får Stavanger universitetssjukehus (SUS) inn over 500 akutt skadde pasienter. Mange av dem har livstruende skader. Sykehuset i våre hender samler inn penger som gjør det mulig å trene på realistiske ulykkessituasjoner. Det redder liv!

Alarmen går. En kvinne har vært utsatt for en fallulykke i det bratte terrenget på Dale i Sandnes. Idet Sea King redningshelikopteret letter fra Sola, går alarmen på SUS. I akuttmottaket gjør sykehusets traumeteam på 13 personer seg klare til å ta imot pasienten. Skadene er alvorlige. Det står om minutter.

Denne gang er det snakk om en øvelse – en simulering. Sykehusets topp trente fagfolk trener regelmessig på en så god og rask behandling av hardt skadde pasienter som mulig.

For pasientene betyr et godt forberedt team mye. For mange av dem – alt!

Gi din gave her.