Med.SIM

Simuleringssenter vil gjøre SUS enda dyktigere

Med.SIM blir den viktige satsing på ferdighetstrening og simulering ved Stavanger universitetssjukehus. Jo mer dyktige leger, sykepleiere og andre yrkesgrupper trener, desto flinkere er de når pasientene ankommer akuttmottaket. Sykehuset i våre hender har formålet som viktigste innsamlingsmål for 2018. 

Med.SIM. Begrepet står for medisinsk simulering, og dekker ferdighetstrening og simulering tilknyttet de ulike klinikkene ved SUS. For cirka 15 millioner kroner, foreløpig overslag, vil sykehuset få moderne utstyr for alt fra mor og barn, traume og slag til hjerte, kreftbehandling og kirurgi.

Utstyr til nytte og glede for oss alle

I løpet av et par år vil aksjonen forhåpentlig ha samlet inn pengene som skal til for å utstyre senteret. Det gjør at sykehuset i våre hender bidrar til at vi får et medisinsk tilbud i toppklasse, til nytte og gleder for alle rogalendinger.

Ferdighetstrening og simulering

Det handler om kompetanseutvikling for å kunne gi livsviktig hjelp, og treningen deles i to kategorier: Ferdighetstrening og simulering.

Når en sykepleier, en lege eller andre trener ferdighet, omfatter det eksempelvis hvordan man intuberer og sikrer pasienten tilførsel av oksygen, hvordan det klargjøres for narkose og videre behandling osv. Ferdighetstrening har, som begrepet tilsier, fokus på å jobbe på en best mulig måte, og den som trener har som regel med seg en ekspert på området.

Ved simulering er målet en så realistisk situasjon som mulig. Her deltar eksempelvis både leger, sykepleiere og andre, og stikkordet er teamarbeid og kommunikasjon.

Sykehuset har et høyt fokus på både ferdighet og simulering, og trener regelmessig på hjertestans, traume (ulykker) dårlig barn og slag.

Landets raskeste respons

Slag er et godt eksempel på et område hvor nettopp Stavanger universitetssjukehus har kommet langt på diagnostisering og behandling, og har i dag landets raskeste respons når alarmen går. Det betyr at teamet som tar imot pasienten raskt avklarer om det er snakk om en blodpropp eller en blødning, og hvilken behandling som skal iverksettes. Ved slike tilstander kan minutter og sekunder skille liv fra død.

Rask og ikke minst riktig behandling har mange positive følger, både når det gjelder slag og andre tilstander: En bedre livskvalitet og raskt tilbake i jobb er det heldige utfallet for mange av pasientene fra SUS.