Benskjørhetsmåler

Tidlig oppdagelse av beinskjørhet etter første beinbrudd, kan forebygge fire av ti hoftebrudd senere i livet.

Jo tidligere diagnose, desto bedre utsikter

Har du ikke opplevd det selv, kjenner du garantert noen som har: Et brudd i armen eller foten er som regel udramatisk for et ungt menneske. Langt mer alvorlig kan det være for en middelaldrende eller eldre.  En av to kvinner og en av fem menn over 50 år har lav beintetthet, mange uten å vite om det.

Innsamling har som mål å gi Universitetssjukehuset i Stavanger en ny beintetthetsmåler, en såkalt DXA-maskin. Det vil kunne doble kapasiteten og redusere ventetiden for undersøkelse. Det har i perioder vært over et års ventetid for å få gjennomført beintetthetsmåling ved SUS og køen av pasienter har vært over 3000 pasienter.

DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) gir et røntgenbilde og en grafisk framstilling av en persons beinkvalitet. Resultatet klassifiseres etter trafikklysmetoden, grønt, gult eller rødt, og gjør det mulig å iverksette behandling for pasienter med ulike grader av beinskjørhet.

Blir ikke oppdaget, forblir ubehandlet

Stavanger universitetssjukehus behandler årlig rundt 1800 brudd hos pasienter over 50 år. Selv om hoftebrudd hos eldre er det folk flest forbinder med slike diagnoser, har mange mennesker redusert beinkvalitet uten å vite det. Dermed kommer heller ikke behandlingen i gang.

Tidlig oppdagelse av beinskjørhet gjør at effektiv behandling kan settes i gang. Det gir en god prognose for pasientene, og kan forebygger senere brudd, skader og alvorlige konsekvenser.

Høyere dødelighet enn mange andre diagnoser

Hoftebrudd hos eldre kan få alvorlige konsekvenser. Nær 25 prosent av de som får denne typen skader, som de fleste av oss kjenner som lårhalsbrudd og som ofte oppfattes som en kvinnesykdom selv om det også rammer mange menn, er døde ett år etter at skaden inntraff. Statistisk er det høyere tall enn mange andre diagnoser, eksempelvis slag.

En ny DXA-maskin til SUS er viktig for pasientene og, ikke minst, god samfunnsøkonomi.