Føde.SIM

Når fødselen blir krevende: Topptrente jobber raskt og riktig.

Når sekunder skiller liv og død

Det er livets store under. Og for mor og barn – den viktigste dagen i deres liv. I vår del av verden kan vi glede oss over at de aller fleste fødsler går bra. Noen ganger er det likevel behov for hjelp. Skjer det først noe uventet, er sekundene og minuttene dyre. Da er det om å gjøre at det dyktige teamet rundt mor og barn jobber raskt, effektivt og riktig.

Vår innsamling Føde.SIM skal skaffe utstyr som gjør sykehusteamet er enda bedre trent når komplikasjoner ved fødselen oppstår. Føde.SIM er en del av storsatsingen på ferdighetstrening og simulering ved Stavanger universitetssjukehus. Les mer her.

Noen fødsler er svært krevende

For både mor og barn kan fødselen være krevende. En hendelse med barnet i mors liv kan kreve et akutt keisersnitt. Er barnets tilstand dårlig, må videre vurdering og behandling gjøres med en gang. For mor kan eksempelvis en større blødning eller en blodpropp øke risikoen for alvorlig skade og i verste fall død.

I de beste hender

Krevende fødsler skjer, men heldigvis ikke veldig ofte. Desto viktigere er det å trene på realistiske situasjoner med team og utstyr. Det betyr at de som står klar på sykehuset, lege, jordmor, sykepleiere og andre, er best mulig forberedt. De bidrar til at mor og barn er i de beste hender.

Pengene blir til viktig utstyr

Pengegaven vil bli brukt til innkjøp av nytt og viktig utstyr, eksempelvis:

  • Utstyr for intubering (pustehjelp)
  • Gravidsimulator
  • Simulator for hjerte og lunge
  • Simulator for undersøkelse av underliv
  • Utstyr for behandling av dårlige barn
  • Utstyr for å trene ferdighet og simulering av keisersnitt