Ultra.SIM

Ved akutt skade og sykdom teller hvert minutt. En tidlig ultralydundersøkelse gjør det mulig å stille en riktig diagnose hos pasienten. Det kan redde liv.

Tenk på det som et «visuelt stetoskop”, en mulighet til å se inn i kroppen, ta gode bilder og gjøre de rette beslutningene om behandling der og da. Ultralyd brukt ute hos pasienten, på skadested, under transport med bilambulanse eller helikopter, i akuttmottaket eller på avdelingen på sykehuset, kan redde liv.

Ultralyd brukes ved diagnostisering av en rekke skader og tilstander, og gjør det altså mulig å avdekke pasientens situasjon. Dermed kan det raskt gis riktig behandling. Det kan være med å redusere pasientens lidelse, og kan i ytterste konsekvens redde liv.

Ved Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) ser fagfolkene verdien av å satse på utvidet bruk av ultralyd. Det krever imidlertid trening og simulering, slik at helsepersonell kan bruke utstyret og teknologien rett.

Det er få begrensinger ved teknologien. Dagens ultralydapparater er kompakte, håndholdte, batteridrevne og kommer med trådløse prober som kan kobles til mobiltelefonen eller nettbrettet.

En begrensning finnes imidlertid, og det er opplæring i bruk, samt korrekt tolkning av bildene man ser. Spesialister som radiologer, kardiologer, ultralydjordmødre, gynekologer og fødselsleger har denne treningen, og bruker ultralyd i sitt daglige arbeid.

At utstyret nå er blitt så enkelt og portabelt, gjør det imidlertid også tilgjengelig for nye grupper av helsepersonell som sykepleiere, anestesileger, indremedisinere, kirurger og allmennleger. Disse trenger mer systematisk opplæring for å kunne diagnostisere akutte sykdom og skade ved sengekanten, såkalt pasientnær klinisk ultralyd.

Satsingen på utvidet bruk av ultralyd ved SUS, er også grunnlaget for et samarbeid mellom sykehuset og Universitetet i Stavanger (UiS). Ved siden av trening ved sykehusets ferdighetssenter, vil helsepersonell gjennomgå e-læring for å perfeksjonere kunnskapene om bruk av slikt utstyr.

Ultralyd er en nøyaktig, ikke-strålende og rask undersøkelse som kan utføres ved pasientens side. Teknikken er enkel å lære, og er et naturlig tillegg til dagens kliniske undersøkelse av syke og skadde pasienter.