Sykehuset i våre hender
skal bidra til at vi får
et sykehus i toppklasse.
Til nytte og glede for alle rogalendinger.

Sykehuset i våre hender skal kjennes igjen på følgende: Vi er handlekraftige –
og vet at dugnad virker. Vi bryr oss om menneskene som bor her. Vi vil det beste
for rogalendingene, og nekter å stå bak i køen. Vi er entusiastiske, og går “all in”
i prosjektene våre.

Sykehuset er en partner

Sykehuset i våre hender ønsker et gjensidig partnerskap med Stavanger universitetssjukehus (SUS). Et sykehus i toppklasse er et felles mål. Stiftelsen bidrar med midler til definert utstyr/prosjekter som vil bedre behandlingstilbudet for rogalendingene. Våre innsamlingsprosjekter skal være faglig forankret på SUS, som også er representert med en observatør i styret.

I begynnelsen var det glødende engasjementet

Sykehuset i våre hender (SIVH) er en uavhengig stiftelse som ble etablert i 1984. Fram til i dag har stiftelsen samlet inn 170 millioner kroner til Stavanger universitetssjukehus. Midler som har gått tilnærmet uavkortet til moderne medisinsk teknisk utstyr.

“Vi tok sykehuset i egne hender”

Noen ildsjeler, med Jan Johnsen i spissen, satte i 1984 i gang innsamlingsaksjonen som ga Rogaland en MR-maskin som kunne avdekke skader uten røntgenstråling. Initiativet utviklet seg fra en spontanaksjon til stiftelsen Sykehuset i våre hender.

Se faksimile fra Stavanger Aftenblad

Fra kortsiktig komité til langsiktig stiftelse

Innsamlingen ga 22,5 millioner kroner – nok til både kroppsøye og nytt sykehusbygg. Under innsamlingen ble komiteen kjent med den store mangelen på medisinsk utstyr ved sykehuset, og arbeidet ble formalisert til en stiftelse. Direktør ved Sola Strand Hotel og stortingsmann Jan Johnsen var leder til han så tragisk omkom i år 2000. Johannes Hausken, som hadde vært med helt fra starten, ledet deretter SIVH fram til 2016.
I 2017 overtok Janne Johnsen ledervervet i Sykehuset i våre hender.

Takk for alle gavene

De mer enn 170 millionene som er samlet inn så langt er gaver fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner, samt testamentariske gaver. Utstyrslisten har hjulpet mange pasienter til bedre og raskere behandling, kortere reiser og mindre belastninger for både pasienter og pårørende. En viktig oppgave framover er å videreutvikle stiftelsens virksomhet til en moderne innsamlingsorganisasjon.

 • 1986 Magnettomograf med eget bygg
 • 1987 Nytt isotoplaboratorium
 • 1990 Oppgradering av magnettomograf
 • 1996 Innsamling til hjertekirurgi
 • 1999 2 strålemaskiner til kreftavdeling
 • 1999 Ny magnettomograf
 • 2000 3-hodet gammakamera
 • 2002 Avansert utstyr for hjertebehandling
 • 
2003 Forbedret strålebehandlingsutstyr
 • 2005 Intervensjonslaboratorium
 • 2005 Hjerte- og lungesenter til barneklinikken
 • 2010 Da Vinci-robot – moderne utstyr for behandling av prostatakreft
 • 2015 PET-scanner
 • 2017 Blodbussen snart i mål