Spørsmål & svar

arrow

Hvorfor skal vi samle inn penger til et offentlig sykehus?

Helse Vest er regionalt og har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i tre fylker: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Det vil alltid måtte gjøres prioriteringer, og det er aldri nok penger til alle gode formål. Sykehuset i våre hender samler inn penger til utstyr som vi mener det er feil at pasienter i Rogaland skal måtte vente på – eller kanskje aldri få.

arrow

Hva har Sykehuset i våre hender bidratt med så langt?

Siden 1984 har stiftelsen samlet inn mer enn 170 millioner kroner til det som nå heter Stavanger universitetssykehus. Første innsamling ga 22,5 millioner til magnettomograf med eget bygg i 1986, det sist fullførte og mye omtalte var ny PET-skanner som vil være særlig nyttig for kreftpasienter. Det tok 6 år å samle inn 26 millioner, men i 2017 var skanneren i bruk.

arrow

Hvem bestemmer hva det skal samles inn penger til?

Sykehuset i våre hender velger innsamlingsprosjekter basert på behov som dukker opp på ulike vis. Vi er en uavhengig stiftelse, men vil alltid sikre oss faglig forankring på sykehuset før vi setter i gang en innsamling.

arrow

Hvem er utstyret til nytte for?

Sykehuset i våre hender skal bidra til at vi får et sykehus i toppklasse. Til nytte og glede for alle rogalendinger. Vi bryr oss om menneskene som bor her. Vi vil det beste for rogalendingene og nekter å stå bak i køen. Utstyret skal være til nytte for pasienter, pårørende og medisinsk personell.

arrow

Hvor mye av arbeidet skjer på dugnad?

Sykehuset i våre hender har ingen fast ansatte. Alt styrearbeid skjer på dugnad. Vi bruker noen kroner til inntektsgivende arbeid. Resten av pengene går uavkortet til de gode formålene.

arrow

Hvem sitter i styret?

Styret er satt sammen ut fra kompetansebehov: Politisk, økonomisk/administrativ, nettverksbygging, markedsføring og digitalisering / teknologi. Stavanger universitetssykehus stiller med observatør. Styrevervet er ikke betalt. Den gode saken, muligheten for å få til noe, innsikt og kunnskap om hva som skjer innen helse, medspiller-rollen med sykehuset og nettverksbygging er motivasjonen for å sitte i styret. Vi er alltid på jakt etter mennesker som vil bidra – så det er bare å ta kontakt. Styret består av følgende: Janne Johnsen (leder), Ivar Undheim, Rune Røksund, Morten Helliesen, Jorunn B. Eia, Kristen Høyer Mathiassen, Terje Eide og Eldar Søreide (observatør).