Hjerne.SIM

Landets raskeste respons når slagalarmen går. Effektiv trening gjør oss enda flinkere.

Jo bedre trent, jo mer effektiv behandling

Hjerneslag. For en del år siden ensbetydende med varig skade eller død. I dag reddes stadig flere, og mange vender tilbake til hverdagen med en god livskvalitet. Stavanger universitetssjukehus kan vise til landets beste resultater i forhold til behandling av slike pasienter.

Vår innsamling Hjerne.SIM skal skaffe utstyr som gjør at leger og sykepleiere kan trene på å gi enda mer effektiv behandling til pasienter som har fått hjerneslag. Hjerne.SIM er en del av storsatsingen på ferdighetstrening og simulering ved Stavanger universitetssjukehus. Les mer her.

Tiden er kritisk

For det er både akutt og på sikt mulig å gi en behandling hvor mange kan vende tilbake til et godt liv igjen. Men også her er tiden kritisk. Å kunne stille den rette diagnosen, eksempelvis avklare om pasienten har en blodpropp eller blødning og hvilken behandling som skal gis der og da, er ett av de viktige stegene før de rette tiltakene iverksettes.

Selv flinke kan bli bedre

For leger, sykepleiere og andre er det viktig å trene på prosedyrer og opparbeide så høy kompetanse at de kan håndtere ulike akutte situasjoner. Det er nettopp derfor vi i vår region har kommet så langt som vi har i forhold til hjerneskade. Men arbeidet for å bli enda bedre fortsetter. Det må gjøres ved simulering, og ikke gjennom vanlig pasientbehandling. Jo bedre forberedt sykehuset er på slike situasjoner, desto mer effektiv behandling.