Styret i SIVH

Drifter stiftelsen frivillig

Ildsjelene bak SIVH

Sykehuset i våre hender drives utelukkende av våre styremedlemmer, som alle er med på frivillig basis. Deres eneste styrehonorar er at de får være med å skape potensielt livsviktige forskjeller for andre mennesker i Stavanger-regionen.

Janne Johnsen

Styreleder

– Det er utrolig meningsfylt å bidra til å skaffe utstyr som vi ellers ikke ville hatt her i regionen. At så mange ønsker å bidra i arbeidet vårt er jeg utrolig stolt av.

Fredrik Fornes

Hubify

– Dette er virkelig en meningsfull plass å få styreerfaring. Her får jeg bidra med min kompetanse og samtidig være med å gjøre en viktig forskjell.

Rune Røksund

Norges Idrettsforbund

– Sykehuset i våre hender utgjør en så synlig og stor forskjell for mennesker i vår region at jeg aldri var i tvil om at jeg skulle bruke tiden min på dette.

Terje Eide

Nordic Edge

– Jeg tror på at vi best utvikler gode samfunn i aktive samarbeid mellom mennesker som vil finne løsninger der andre finner begrensinger.

Jørund Kopren

Cegal

– Jeg er glad for at jeg får bli med på å gjøre landets beste region enda bedre. Du vet ikke hvor viktig det er med et sykehus i verdensklasse før du trenger det selv.

Børge Moi Nilsen

Viking Fotball

– Jeg kan ikke tenke meg et mer meningsfylt styreverv enn i Sykehuset i våre hender og er stolt over at jeg får bidra.

Cato Gundersen

Lyse

– Sykehuset i våre henders arbeid har stor verdi for mange. Veien fra innsamling av penger til hjelpemidler er kort. Det er unikt.

Ivar Undheim

Pensjonist

– Jeg er med i Sykehuset i våre hender i håp om å kunne bidra til at sykehuset i Stavanger kan ha det mest moderne utstyret som er å oppdrive. 

Morten Helliesen

Agent Kommunikasjon

– Vi nøyer oss ikke med et tilbud som er «godt nok», men jobber for å gi rogalendingene et sykehus i toppklasse. Lite er viktigere!

Erna Harboe

Observatør, SUS

Fagdirektør i Helse Stavanger. Utdannet indremedisiner og infeksjonslege med phd i klinisk immunologi. Sørger for at samarbeidet med SUS fungerer best mulig.

Kristen Høyer Mathiassen

Kiropraktorgruppen

– Det er en givende oppgave å kunne være med å samle inn penger til et slikt godt formål. Dette er noe som hele regionen nyter godt av.

Heidi Fossmark

Schibsted

– Jeg har selv opplevd hvor viktig norsk helsevesen er gjennom å være pårørende. Det er fantastisk å kunne bidra til at andre føler seg like ivaretatt som det vi gjorde.

Karianne Munch-Ellingsen

Webstep

– Gjennom styrevervet i Sykehuset i våre hender får jeg jobbe med alt jeg er glad i: Folk, byen vår og det å utgjøre en forskjell. For meg er dette et styreverv med mening!

Maiken Ree

Stavanger Kommune

– Å bruke min erfaring, kunnskap og nettverk til å få et enda bedre helsetilbud og sykehus i regionen må være noe av det mest meningsfylte jeg kan drive med.