Ivar Undheim

Styremedlem

Ivar Undheim er tidligere rådmann i Klepp kommune, nå pensjonist. Han er oppnevnt til styret av Helse- og omsorgsdepartementet, og han har vært i styret for Medisinsk forskningsfond i Rogaland/Sykehuset våre hender i 30 år.

Hvorfor er du med i Sykehuset i våre hender?

Jeg er med i Sykehuset i våre hender, i håp om å kunne bidra til at SUS kan ha det mest moderne utstyr til sykehuset som er å oppdrive.