Innsamlinger

Dette samler vi inn penger til

Topp moderne strålemaskin for kreft

38 600,- kr.
0% donert
Mål: 34 000 000,- kr.
Økt presisjon, færre behandlinger, mindre bivirkninger, flere som overlever kreft – og flere som kan ha et godt liv i...
Gi et bidrag

Login

Ultra.SIM

1 200 000,- kr.
40% donert
Mål: 3 000 000,- kr.
Ved akutt skade og sykdom teller hvert minutt. En tidlig ultralydundersøkelse gjør det mulig å stille en riktig diagnose...
Gi et bidrag

Login

Mobil tappeenhet for blod

6 000 000,- kr.
100% donert
Mål: 6 000 000,- kr.
En mobil tappeenhet som vil ha faste kjøreruter og stoppesteder, hvor den vil kunne betjene fire personer om gangen....
Gi et bidrag

Login

Beinskjørhetsmåler

1 500 000,- kr.
100% donert
Mål: 1 500 000,- kr.
En ny beinskjørhetsmåler vil kunne doble kapasiteten ved SUS. Det har i perioder vært over et års ventetid og...
Gi et bidrag

Login

Føde.SIM

2 000 000,- kr.
100% donert
Mål: 2 000 000,- kr.
Denne innsamlingen skal skaffe utstyr som gjør sykehusteamet bedre trent på komplikasjoner ved fødsel. Føde.SIM er en del av storsatsingen på...
Gi et bidrag

Login

Hjerne.SIM

2 500 000,- kr.
100% donert
Mål: 2 500 000,- kr.
Hvert sekund teller ved mistanke om slag. SUS har landets raskeste respons når slagalarmen går. Effektiv trening gjør dem...
Gi et bidrag

Login

Skade.SIM

1 500 000,- kr.
100% donert
Mål: 1 500 000,- kr.
Kritiske ulykker betyr knapp tid. Et drillet team kan være forskjellen på liv og død.
Gi et bidrag

Login