Topp moderne strålemaskin for kreft

Økt presisjon, færre behandlinger, mindre bivirkninger, flere som overlever kreft – og flere som kan ha et godt liv i etterkant. Alt dette kan en ny strålemaskin ved SUS gi oss.
0% donert
Mål: 34 000 000,- kr.
51
givere
38 600,- kr.
donert
Gi et bidrag

Login

Follow

Det er på tide å legge hendene rundt SUS igjen. Neste år står nytt sykehus klart – men den økonomiske byrden er tung. Samtidig trengs en ny, topp moderne strålemaskin for kreft. Den vil vi gjerne ta regningen for.

Neste år er det 25 år siden Sykehuset i våre hender samlet inn penger til to strålemaskiner for kreftbehandling for SUS. Den gangen var det så nytt at Stavanger på mange måter ble satt på kartet som ledende innen området. 

Strålekonseptet ble møtt med skepsis i starten. Men den lille, nyetablerte stråleavdelingen ved SUS beviste raskt at de reddet liv – og ble bemerket over hele verden. De fant blant annet opp en skånsom måte å stråle brystkreft på, som fikk navnet «The Stavanger Model». 

Nå trenger SUS at rogalendingene stiller seg bak dem og kreftsaken på nytt. Det nye sykehuset må prioritere hver krone – samtidig som det er behov for å skifte ut strålemaskinene fra 1999.

Fordi kreften vil ramme oss alle

Dette er din mulighet til å bli med på finansieringen av utstyr som vi kan garantere at vil redde liv – enten ditt eget, eller til noen som står deg nær.

Én maskin er allerede bestilt. Sykehuset i våre hender ønsker å samle inn penger og ta regningen for maskin nummer to. 

Når kreften rammer deg, enten som syk eller pårørende, vil du at SUS skal ha de mest moderne strålemaskinene som finnes på markedet. La oss sammen sørge for at det blir tilfellet.

En ny strålemaskin vil gi flere kreftoverlevere, økt presisjon i behandlingen, færre behandlinger, mindre bivirkninger – og generelt økt livskvalitet til tusenvis av mennesker i regionen.

Det er 25 år siden Rogaland sist viste at vi kan løfte i flokk for kreftsaken.

Nå er det på tide å gjøre det igjen.

Se fordeler, spørsmål og svar lenger ned.


Vipps ditt bidrag nå

Støtt denne saken ved å vippse valgfritt beløp til:
104939

Eller søk opp på Vipps:
Sykehuset i våre hender

Ditt bidrag går uavkortet til saken

Sykehuset i våre hender drives helt og holdent på dugnad. Ditt bidrag vil gå direkte til finansieringen av dette prosjektet. Du vil være en av grunnene til at dette utstyret blir tilgjengelig på SUS.

Hvilke fordeler gir en ny, moderne maskin?

Strålebehandlingsvisjonen: Full stråling til kreftcellene – null til de friske. De nye, moderne maskinene har langt bedre presisjon. Du treffer blink enklere og oftere. Det gir en rekke fordeler.

  • Muligheten for høyere doser og færre fremmøter (strålinger).
  • Bedre livskvalitet og mindre bivirkninger for pasienten.
  • Større sannsynlighet for å bli frisk.
  • Flere kreftoverlevere – og kortere sykefravær.

Spørsmål og svar

Hvorfor er dette så kritisk nå?

Fordi antall kreftpasienter øker. NORDCAN estimerer en økning på nesten tjue prosent nye krefttilfeller i Helse Vest fra 2022 til 2030. Samtidig går antall overlevende opp.

I 1999, sist vi samlet inn til strålemaskiner, var antallet kreftoverlevere i Norge 140 000. Neste år vil tallet være 362 000. Det er altså langt flere som nå trenger strålebehandling – over lengre tid. 

Tallet vil bare øke i årene som kommer. Da er det viktig å investere i moderne teknologi for å være forberedt.

Hvorfor trenger SUS to maskiner?

Aller helst skulle de hatt tre! Men de må i hvert fall ha to: Noe kan skje med den ene maskinen, og da er det viktig å ha en annen i backup. Jo flere maskiner, desto lavere ventetid for pasienter på behandling.

Hvilke typer kreft behandles av denne maskinen?

De fleste, men blant de hyppigste er brystkreft. I 2020 var det 2,3 millioner nye tilfeller av brystkreft globalt. 4000 av disse var i Norge. Heldigvis har brystkreft nå en overlevelsesrate på 92,3 prosent.

I 2021 var det hele 55 000 brystkreftoverlevere i landet. De fleste av disse vil ha behov for strålebehandling i løpet av livet. Da er en ny, treffsikker maskin viktig for å unngå overbehandling og minske seneffekter.

Gis pengene kun om målet nås?

Nei, innsamlede penger vil gis uansett – fordi SUS vil være avhengig av en strålemaskin nummer to. De kommer ikke utenom den. Men om vi klarer å ta hele eller deler av regningen for en maskin, vil det gi SUS pusterom til å vurdere en tredje maskin eller annet viktig utstyr.

Oppdateringer

Innsamlingen er startet10. mai 2023

Startskuddet går nå. Alt hjelper – og pengene som doneres går uavkortet direkte til innkjøpet av ny strålemaskin for kreftbehandling til nye SUS. Bli med oss å redde liv!