Cato Gundersen

Styremedlem

Cato Gundersen har bakgrunn fra olje og gass og Forsvaret, og jobber i dag som direktør for anskaffelser i Lyse. Han vil bidra til å spre budskapet om Sykehuset i våre hender via sitt nettverk til de mange bedriftene i regionen, samt via sosiale medier.

Hvorfor er du med i Sykehuset i våre hender?

– Sykehuset i våre hender sitt arbeid har en stor verdi for mange og veien fra innsamling av penger til konkrete hjelpemidler er kort. Det er unikt. Det er derimot for få som vet om dette gode arbeidet og jeg finner stor motivasjon i å bidra til å endre på dette, og faktisk gjøre et arbeid som kan redde liv.