Heidi Fossmark

Styremedlem
Jobber som salgssjef i Schibsted og har vært i mediebransjen de siste 10 årene. Har lang erfaring med å sikre effekt for kunder gjennom fokus på strategi og god utnyttelse av unike merkevarer. Som styremedlem i Sykehuset i våre hender bidrar Heidi med å sikre at riktig kommunikasjon treffer riktig mottaker.

Hvorfor er du med i Sykehuset i våre hender?

– Jeg har selv opplevd hvor viktig norsk helsevesen er gjennom å være pårørende. Dette er en fantastisk måte å kunne utgjøre en forskjell på og virkelig bidra til at andre også føler seg like ivaretatt som det vi gjorde.