Rune Røksund

Styremedlem

Rune er daglig leder i Rogaland idrettskrets, og har i en mannsalder vist gjennom både ord og handling at han er en person som bryr seg om sine medmennesker – både i idretten og utenfor. Med sitt engasjement og nettverk har han i flere år bidratt til å løfte Sykehuset i våre henders saker frem i lyset.

Hvorfor er du med i Sykehuset i våre hender?

– Sykehuset i våre hender utgjør en så synlig og stor forskjell for mennesker i vår region at jeg aldri var i tvil om at jeg skulle bruke tiden min på dette. Stavanger skal alltid ha et sykehus i verdensklasse – og det skal vi hjelpe med å sørge for.