Erna Harboe

Observatør (representant fra SUS)

Fagdirektør i Helse Stavanger. Utdannet indremedisiner og infeksjonslege med phd i klinisk immunologi. Erna er observatør i styret, og sørger for at samarbeidet med SUS fungerer best mulig.