Skade.SIM

Kritiske ulykker betyr knapp tid. Et drillet team kan være forskjellen på liv og død.

Riktig diagnose og behandling redder liv

Trafikkulykker og andre ulykker der mennesker blir kritisk skadd. Tanken på at noe så dramatisk kan skje våre nærmeste eller oss selv, er skremmende.

Vår innsamling Skade.SIM skal skaffe utstyr som gjør det mulig å trene på realistiske ulykkessituasjoner i forkant. Skade.SIM er en del av storsatsingen på ferdighetstrening og simulering ved Stavanger universitetssjukehus. Les mer her.

Livstruende situasjoner krever optimal samhandling

Dyktige sykehusteam bidrar til at stadig færre mennesker dør av eksempelvis blødning og hjerneskader som følge av ulykker. Behandlingen starter ute på skadestedet, og fortsetter under transport til sykehus hvor videre behandling venter. Å gjøre den rette vurderingen og diagnostiseringen av pasienten kan skille liv fra død. Det handler om å få oversikt over tilstand og skade, og sørge for å håndtere en kanskje livstruende situasjon.

Når alarmen går

Den beste måten å være forberedt på, er å trene på realistiske situasjoner der dyktige sykehusteam har gode prosedyrer og nødvendig utstyr tilgjengelig. Tiden er knapp når alarmen går. Å være forberedt og trygg på hva som skal gjøres, er alt.