Fra jumbo- til pallplass i ventetid etter gave fra Sykehuset i våre hender

Fra ett år og jumboplass til seks ukers ventetid og en plass blant topp tre. Det er resultatet etter at Stavanger universitetssjukehus (SUS) i vår tok i bruk nytt utstyr for måling av beintetthet.

Utstyret, en spesiell røntgenmaskin (DXA-maskin), var en gave fra Sykehuset i våre hender.

I tillegg har sykehusets ferdighetssenter fått støtte til trenings- og simuleringsutstyr, og det er kjøpt inn spesielle utstyrssekker til bruk ved hjertestans, samt en maskin som på egenhånd kan gi en pasient brystkompresjon.

Gavene er gjort mulig av rause givere til Sykehuset i våre hender, blant annet Stavangerselskapet TD Ween.

Måling av beinskjørhet

Stavanger universitetssjukehus har i perioder hatt over ett års ventetid for beintetthetsmåling. Over 3000 pasienter har i perioder stått i kø.

Det ønsket Sykehuset i våre hender å gjøre noe med, og i april kunne sykehuset ta i bruk deres nye såkalte DXA-maskin. I dag, vel fem måneder etter oppstart, er ventetiden redusert fra et år til 6 uker, og SUS er blant sykehusene i Norge med kortest ventetid!

En av to kvinner og en av fem menn over 50 år har lav beintetthet. Beinskjørhet er et omfattende helseproblem. Tidlig oppdagelse av tilstanden kan forebygge fire av ti hoftebrudd senere i livet.

Akutt-, trening og simulering

Ferdighetssenteret ved sykehuset, hvor over 1000 medarbeidere fra ulike avdelinger hvert år trener, har fått viktig trenings- og simuleringsutstyr.

De såkalte stanssekkene brukes ved hjertestans, og er med under alle forsøk på gjenoppliving, samt på utrykninger der det er mistanke om hjertestans eller andre akutte hendelser.

Sist, men ikke minst har SUS fått en brystkompresjonsmaskin som ble tatt i bruk våren 2021. Den ble benyttet på pasienter med mulig covid-smitte i akuttmottaket og på pandemiposter. I dag er maskinen plassert i akuttmottaket, hvor den benyttes på hjertestanspasienter.