Viking-spiller Zlatko Tripic først i køen hos Norges første mobile blodbank

Sykehuset i våre hender avsluttet 2022 med å avduke Norges første mobile tappeenhet for blodgivere utenfor rådhuset i Sandnes.

– Dette er et medisinsk senter på hjul som skal hente blod hos oss som er villige til å gi. Den bidrar til å løfte sykehuset og pasientbehandlingen, forteller styreleder Janne Johnsen.

Sykehuset i våre hender har samlet inn seks millioner kroner for å få realisert «Blodbussen».

– Du trenger blod hvis du har vært i en ulykke, men også hvis du har kreft, for eksempel. Frivillige som er villige til å donere blod er veldig viktig for oss, sier Johnsen.

Det er Røde Kors som rekrutterer frivillige blodgivere – og her er det alltid plass til flere. Når de frivillige må reise til sykehuset for å donere, tar det ofte lengre tid enn hvis de får komme inn i en slik rullende enhet som stopper opp i nærheten av bo- eller arbeidsplassen.

– Denne flyttbare blodbanken kan gjøre det enklere for dem som ønsker å gi blod å faktisk gjøre det.

Avdelingssjef på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Gunn Kristoffersen, forteller til Aftenbladet at dette er et helt nytt konsept.

– Vi har busser i Norge, men dette er noe helt annet. Forskjellen på å gi blod på sykehuset, og den mobile tappeenheten, er at denne blodbanken på hjul gjør at vi lettere kommer oss ut til folk slik at de slipper å ha så lang reisevei til oss. Nå prøver vi å finne egnede stoppesteder hvor det er mange folk på jobb, sier Kristoffersen, og legger til:

– Vi tror også at terskelen for å ha tid til å donere blod til oss blir lavere, dermed håper jeg at vi kan få flere blodgivere på den måten også.

Kristoffersen påpeker at når blodbanken kommer tettere inn på folk, kan det senke terskelen for å bli giver.

– Folk har dessverre dårlig tid, og prioriterer ikke blodgiving. Vi vil komme nærmere dem, og nærmere arbeidsplasser. Det viktigste for oss er å skaffe nok blodprodukter til pasientene i vårt område, sier hun.

Den første som nesten fikk sjekke ut den mobile tappeenheten var Viking-spiller Zlatko Tripic.

– Jeg synes det er et utrolig flott prosjekt. Dette er en veldig god sak som jeg er glad for å være en del av. Viking fotball har et godt samarbeid med Sykehuset i våre hender.